فروش : 500 متر زمین چهاردیواری خیابان فکا ویلایی

قیمت فروش:
900,000,000 تومان
مساحت زمین:
500 متر
موقعیت:
باغ ویلا
اطلاعات بیشتر

فروش : 600 متری در مرق

قیمت فروش:
1,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
600 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : مغازه 75 متری کوی راه حق

قیمت فروش:
1,750,000,000 تومان
مساحت زمین:
75 متر
موقعیت:
کوی راه حق
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد تجاری 4850 متر

قیمت فروش:
85,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
4850 متر
موقعیت:
خیابان امام خمینی
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد تجاری 130 متر

قیمت فروش:
21,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
130 متر
موقعیت:
هشت بهشت
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد تجاری 380 متر

قیمت فروش:
20,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
380 متر
موقعیت:
خیابان استانداری
اطلاعات بیشتر

فروش : **کارخانه علی آباد کتول-مناسب برای وام بانکی

قیمت فروش:
23,500,000,000 تومان
موقعیت:
شهرک صنعتی علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ زمین 20هزار متری

قیمت فروش:
4,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
20000 متر
موقعیت:
باغ
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A9)

قیمت فروش:
374,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A13)

قیمت فروش:
374,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 187 متری کاربری کشاورزی (A6)

قیمت فروش:
411,000,000 تومان
مساحت زمین:
187 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 187 متری کاربری کشاورزی (A10)

قیمت فروش:
411,000,000 تومان
مساحت زمین:
187 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : مغازه 43 متری فولادشهر

قیمت فروش:
970,000,000 تومان
مساحت زمین:
43 متر
موقعیت:
سیتی سنتر فولادشهر
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد تجاری 320 متری

قیمت فروش:
55,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
320 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 470 متری 4 دیواری مرق

قیمت فروش:
1,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
470 متر
موقعیت:
کوی راه حق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین ۹۴۰متری ۴دیواری، دیوار قدیمی

قیمت فروش:
2,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
940 متر
موقعیت:
پشت تالار آناهیتا
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد آپارتمان 129 متری

قیمت فروش:
2,193,000,000 تومان
مساحت زمین:
129 متر
موقعیت:
مشتاق سوم
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 850 متری-اصفهان- مرق- خیابان فکا

قیمت فروش:
1,600,000,000 تومان
مساحت زمین:
850 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ واحد آپارتمانی مسکونی 83 متری - تهران -خیابان فردوس

قیمت فروش:
2,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
83 متر
موقعیت:
تهران خیابان فردوس غرب
اطلاعات بیشتر

فروش : باغ 700 متری با 400 متر ساخت

قیمت فروش:
9,780,000,000 تومان
مساحت زمین:
700 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : آپارتمان 53 متری-تهرانسر

قیمت فروش:
2,333,000,000 تومان
موقعیت:
جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : آپارتمان 64 متری-تهران

قیمت فروش:
4,200,000,000 تومان
مساحت زمین:
64 متر
موقعیت:
جنوبی شرقی
اطلاعات بیشتر

فروش : آپارتمان 163 متری- کرج

قیمت فروش:
5,300,000,000 تومان
مساحت زمین:
163 متر
موقعیت:
شرقی غربی
اطلاعات بیشتر

فروش : 331 متر زمین 4 دیواری مرق فروخته شد

قیمت فروش:
800,000,000 تومان
مساحت زمین:
331 متر
موقعیت:
پشت تالار آناهیتا
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A1) فروخته شد

قیمت فروش:
320,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 187 متری کاربری کشاورزی (A4) فروخته شد

قیمت فروش:
350,000,000 تومان
مساحت زمین:
187 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 286 متری کاربری کشاورزی (A11) فروخته شد

قیمت فروش:
550,000,000 تومان
مساحت زمین:
286 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : آپارتمان 100 متری کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
250,000,000 تومان
مساحت زمین:
235 متر
موقعیت:
جنوبی درب ساخت
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A2) فروخته شد

قیمت فروش:
320,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A3) فروخته شد

قیمت فروش:
320,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A7) فروخته شد

قیمت فروش:
320,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 170 متری کاربری کشاورزی (A8) فروخته شد

قیمت فروش:
374,000,000 تومان
مساحت زمین:
170 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 187 متری کاربری کشاورزی (A5) فروخته شد

قیمت فروش:
411,000,000 تومان
مساحت زمین:
187 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : **یک واحد مسکونی ویلایی 85 متری در ملک شهر فروخته شد

قیمت فروش:
1,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
105 متر
موقعیت:
ملک شهر
اطلاعات بیشتر

فروش : 331 متر زمین چهاردیواری با کاربری کشاورزی فروخته شد

قیمت فروش:
750,000,000 تومان
مساحت زمین:
331 متر
موقعیت:
پشت تالار آناهیتا
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A1) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A2) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A3) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A4) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A5) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A6) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A7) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین 357 متری در مرق(A8) فروخته شد

قیمت فروش:
780,000,000 تومان
مساحت زمین:
357 متر
موقعیت:
مرق
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ واحد آپارتمانی مسکونی 71/42 متری فروخته شد

قیمت فروش:
1,050,000,000 تومان
مساحت زمین:
71 متر
موقعیت:
روشن دشت
اطلاعات بیشتر

فروش : **باغ تالار مرق (مناسب برای جشنها) فروخته شد

قیمت فروش:
33,000,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر

فروش : **اصفهانک باغ ویلا فروخته شد

قیمت فروش:
7,500,000,000 تومان
مساحت زمین:
900 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ واحد آپارتمانی مسکونی فروخته شد

قیمت فروش:
520,000,000 تومان
مساحت زمین:
69 متر
موقعیت:
تهران ورامین
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ واحد آپارتمانی مسکونی 41 متری فروخته شد

قیمت فروش:
600,000,000 تومان
مساحت زمین:
41 متر
موقعیت:
تهران
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ واحد آپارتمانی 49 متری- تهران-خیابان شریعتی فروخته شد

قیمت فروش:
1,000,000,000 تومان
مساحت زمین:
49 متر
موقعیت:
شمالی
اطلاعات بیشتر

فروش : شش دانگ دفترکار48 متری فروخته شد

قیمت فروش:
1,130,000,000 تومان
مساحت زمین:
48 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد آپارتمان 158 متری- آتشگاه فروخته شد

قیمت فروش:
3,950,000,000 تومان
مساحت زمین:
158 متر
موقعیت:
آتشگاه
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد ویلایی- 350 متر زمین فروخته شد

قیمت فروش:
3,700,000,000 تومان
مساحت زمین:
350 متر
موقعیت:
سه طرف نور
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد ویلایی دوطبقه در امیرحمزه - 250 متر فروخته شد

قیمت فروش:
12,700,000,000 تومان
مساحت زمین:
250 متر
موقعیت:
جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد آپارتمان 90 متری - شاهین شهر فروخته شد

قیمت فروش:
1,800,000,000 تومان
مساحت زمین:
90 متر
موقعیت:
جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد آپارتمان 105 متری- کرج فروخته شد

قیمت فروش:
3,300,000,000 تومان
مساحت زمین:
105 متر
موقعیت:
جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد آپارتمان 120 متری-کرج(بزرگمهر غربی) فروخته شد

قیمت فروش:
3,400,000,000 تومان
مساحت زمین:
120 متر
موقعیت:
شمالی
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد 50 متری- تهران فروخته شد

قیمت فروش:
2,800,000,000 تومان
مساحت زمین:
50 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : فروش آپارتمان در رباط سوم فروخته شد

قیمت فروش:
570,000,000 تومان
مساحت زمین:
87 متر
موقعیت:
رباط سوم
اطلاعات بیشتر

فروش : یک سهم زمین در کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
116,000,000 تومان
مساحت زمین:
164 متر
موقعیت:
کوی راه حق
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین در کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
90,000,000 تومان
مساحت زمین:
168 متر
موقعیت:
پشت تالار آناهیتا
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
90,000,000 تومان
مساحت زمین:
144 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : زمین در کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
90,000,000 تومان
مساحت زمین:
168 متر
موقعیت:
پشت تالار آناهیتا
اطلاعات بیشتر

فروش : 130 آپارتمان دوخواب کوی راه حق نوساز فروخته شد

قیمت فروش:
950,000,000 تومان
مساحت زمین:
250 متر
موقعیت:
جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : 144 متر زمین سند دار منطقه مرق دو نبش فروخته شد

قیمت فروش:
155,000,000 تومان
مساحت زمین:
144 متر
اطلاعات بیشتر

فروش : 168 مترزمین کوی راه حق 4 دیواری فروخته شد

قیمت فروش:
170,000,000 تومان
مساحت زمین:
168 متر
موقعیت:
دونبش جنوبی
اطلاعات بیشتر

فروش : یک واحد آپارتمان سه خوابه 155 متر در کوی راه حق فروخته شد

قیمت فروش:
950,000,000 تومان
مساحت زمین:
155 متر
موقعیت:
راه حق
اطلاعات بیشتر

فروش : 1500 متر زمین در منطقه فلاورجان فروخته شد

قیمت فروش:
1,100,000,000 تومان
مساحت زمین:
1500 متر
موقعیت:
برکوچه اصلی
اطلاعات بیشتر