اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان سعادت آباد جنب بانک ملی ایران
تلفن دفتر مرکزی 8 الی 91300007-021
ساعات کار مرکز : ۸ صبح الی ۸:۳۰ شب خانم مستاجران 09190325858 خانم فرهادیه 09196988650
کد پستی : 8168653573 - 8168653574 خانم فتاحی 09195757100 خانم یزدانی 09190759300
تلفن های مرکز :

031-91009701

031-91009001

خانم نجاری 09197127400 خانم فرشید 09190226100
سامانه پیام کوتاه : 30006016 خانم پیمانی 09190754900 خانم مختاری 09195399002
شماره فکس : 02145812404 خانم فیروزی 09197410666 خانم مردانی 09197800188
ایمیل مرکز : info@amlakzamin.com خانم اسماعیلی 09199661066 آقای کیانی 09190265004
کارشناس رسیدگی به شکایات مشتریان :

09199722525

خانم باطنی 09195399001 آقای ادیم 09130195116
خانم داوودی 09199327001 خانم قاضی عسگر 09199986633 خانم ضیایی 09199798585
خانم شهریاری 09101818272 خانم کیانیپور 09195757200 آقای صالحی 09190899800
آقای انوری 09199321500 آقای لطفی 09196811518 آقای توکلی 09190863400
آقای شکرچی 09199321009 خانم موسوی 09190635777 خانم یعقوبی 09197816800
خانم رخشا 09197786005 خانم بیات 09190845100 خانم نجفیان 09198135800
خانم واعظی 09190376555 آقای گودرزی 09198494300 خانم خلیلی 09196811517
آقای نوروزی 09190894300 خانم قادری 09190382666 خانم بیدکانی 09135900477
خانم گلچین 09194084006 خانم نظام 09199321300 خانم قاری 09190395696
آقای احمدی 09190329111 خانم خوانساری 09190649222 آقای فلاحی زاده 09190897004
آقای فروزنده 09190896300 آقای رحمانی 09195399005 خانم حیدری 09190844600
خانم نصرالهی 09190893200 خانم مقدم 09198002180 خانم جوادی 09190345353